Vrienden

vriend3
vriend2Ook U kunt Vriend worden van “Zanglust” Door U aan te melden bij de voorzitster ( Jenny Goedhart) of de secretaresse ( Fokelina Verlaan)
Kosten: Vrijwillige bijdrage. U krijgt dan één keer per jaar een nota toegezonden met het verzoek uw bijdrage te storten op de rekening van “Zanglust”.
Wanneer U Vriend van “Zanglust” bent, kunt U ook informeel met ons kennismaken, want aan het eind van het seizoen, net voor de zomervakantie gaan wij altijd het seizoen afsluiten met een etentje.
Dit jaar sloten wij het seizoen af te sluiten in “Maranatha” met een koud en warm buffet.2020-2024 All Rights Reserved | Gemaakt door Bert (B.C.K.v.V.) in opdracht van Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust