Repertoire

De doelstelling van de vereniging is om het Evangelie te verkondigen door middel van het lied.
Om dit uit te dragen zingen wij hoofdzakelijk Nederlandstalige muziekstukken. Ook zingen wij liederen die gemakkelijk in het gehoor liggen; Psalmen, liederen van Joh. De Heer, oratoriumstukken van Johan Bredewout en Martin Zonnenberg, maar ook vele andere componisten die u en ons aanspreken.
Op deze manier kunnen wij allemaal op eenvoudige wijze ons steentje bijdragen om Gods Naam groot te maken.
Het jaarprogramma en de muziekkeuze wordt meestal voorgedragen door de dirigent. Samen met het koorbestuur wordt een jaarprogramma, met de daarbij horende muziekstukken, samengesteld. Soms komen leden ook met een voorstel. Dit wordt dan door de dirigent meegenomen in zijn voorbereidingen.
Voor het jaar 2023 staan 33 liederen op het programma. Een ruime keuze.
2020-2023 All Rights Reserved | Gemaakt door Bert (B.C.K.v.V.) in opdracht van Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust