Nieuws

Projectkoor


Op woensdag 27 september hopen wij te starten met een projectkoor, dat samen met ons mee wil zingen tijdens de kerstuitvoering op eerste kerstdag.
Zingt U graag, maar wilt U geen lid worden van het koor, dan is dit Uw kans.
De kosten zijn laag. In plaats van € 35,00 voor U slechts € 25,00.
De repetities zijn van 19.30u - 21.30u in de Protestante Gemeentekerk in Benschop. In de pauze krijgt U daarbij nog koffie/thee met wat lekkers erbij.
Krijgt U er al zin in? Wij ontvangen U graag op 27 september om 19.30 uur.Eerste seizoensrepetitie 2023-2024


Woensdag 23 augustus om 19.30 uur is in de Protestante Gemeentekerk in Benschop de eerste repetitie van het nieuwe winterseizoen 2023 - 2024. U bent welkom om kennis te komen maken met de vereniging.Jaarlijkse ledenvergadering met feestelijk tintje


Op 15 februari werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Het was een avond met een feestelijk tintje. Naast de officiële punten was er ook een agendapunt: jubilarissen.
Er waren deze avond twee jubilerende leden te weten Jan Rijneveld en Greet van de Bunt-Versloot.
Helaas waren beide leden in verband met ziekte afwezig en daarom zijn wij deze leden op 16 februari thuis op gaan zoeken.
Wij begonnen bij Jan Rijneveld. Deze was zeer verbaasd dat wij bij hem op bezoek kwamen. Een bloemetje voor hem? Zo ziek was hij nou toch ook weer niet. Wat verkouden en hoesten, dus niet in staat om gisteren naar de vergadering te komen, maar dan gelijk al een plant brengen was toch niet nodig? Jan kreeg de plant (een orchidee) aangeboden omdat hij al vijfendertig jaar lid is van de vereniging. Al vijfendertig jaar een trouw lid. Die altijd klaar staat voor de vereniging als het nodig is. Zo is hij ook medebestuurslid van de VolksKerstZang commissie namens "Zanglust". Jan was zeer verrast en niet op de hoogte van het feit dat hij al vijfendertig jaar lid was geweest.

Onze volgende rit was naar IJsselstein. Daar woont Greet van de Bunt-Versloot. Zij had vorige week een operatie aan de heup ondergaan en was dus ook niet in de gelegenheid om de vergadering bij te wonen. Greet is inmiddels al vijfenvijftig jaar lid van de vereniging. Zij bezoekt trouw de repetities, biedt hulp waar nodig is en heeft ook verschillende jaren de taak van secretaresse op zich genomen. Zij was wel op de hoogte van het feit dat zij al vijfenvijftig jaar lid was van de vereniging. Zij wist nog te vertellen van die keer toen zij vijftig jaar lid was. Na dat jubileum wordt er altijd een erespeld van de Gemeente Lopik aangeboden aan de leden. Dat gebeurde een jaar voordat Greet haar jubileum zou gedenken en toen kwam ook de familie van Bep Goedhart en de wethouder en reageerde Greet direct: "Volgend jaar kom ik niet naar de vergadering hoor, want dan ben ik aan de beurt met dit jubileum, ik hoef al die drukte niet om in de belangstelling te staan". Als bestuur hadden wij toen het plan opgevat om een week voor de vergadering Greet in het zonnetje te zetten en hadden de burgemeester gevraagd of hij kon komen met de speld en hem ook gezegd dat het werkelijk een verrassing zou zijn voor de desbetreffende persoon. Wij hadden ook haar man en kinderen gevraagd aanwezig te zijn bij de huldiging en 's avonds bij de opening van de repetitie gezegd dat wij die avond niet in de kleine koffiezaal koffie konden drinken, maar voor deze keer naar de grote zaal gingen verhuizen. Niemand vond dit vreemd, want een enkele keer kregen wij wel vaker het verzoek van de kerkenraad, dus het was wel goed zo. Maar bij de grote zaal aangekomen stond er op de tafel gebak. Iedereen vroeg zich af wat daar de bedoeling van was en toen kwam familie Van de Bunt binnen met in het kielzog burgemeester Laurens de Graaf. Opeens begon bij Greet het lampje te branden van ik ven vijftig jaar lid en daarom is het hier zo opgesteld. Zij was er achteraf heel blij mee dat het zo geregeld was en kijkt er nog steeds met fijne gevoelens op terug. Ze zei ook vanmiddag nog: "Ik houd er niet van om in de belangstelling te staan, maar op deze manier kan ik er heel mooi op terug zien." Zij zou echt niet gekomen zijn op de ledenvergadering en dan zou de burgemeester dus voor niets gekomen zijn. Nu was het echt geslaagd. Ook haar man Floor beaamde dit nog eens met: "Wij hadden je lekker voor de gek gehouden hè?"
Omdat zij nu vijfenvijftig jaar lid is hadden wij voor haar ook een plant, maar ook een zilveren kettinkje met een G-sleutel als hangertje eraan meegebracht. Zij was er reuze blij mee.


De laatste die wij in het zonnetje gingen zetten was Bert Kroon. Hij beheert sinds twee jaar de website van de vereniging en doet dit tot volle tevredenheid. Ook hij kon niet aanwezig zijn op de vergadering, dus werd hij daarom thuis bezocht. Als dank werd aan hem dan ook een plant aangeboden. Hij was wel zeer verrast, want daar was niet op gerekend. Het is toch maar een kleinigheid wat ik doe? Het lijkt voor hem wel een klein klusje, maar hij houdt alles up to date bij. Na iedere vernieuwing staat het ook direct de volgende dag op de site.
2020-2023 All Rights Reserved | Gemaakt door Bert (B.C.K.v.V.) in opdracht van Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust