Nieuws

Persbericht in Het Kontakt / Zenderstreeksnieuws dd. 20 april 2022.
Suur


Tijdens de laatste jaarvergadering dd 6 april 2022 zijn nieuwe bestuursleden gekozen.
Fokelina Verlaan is de nieuwe secretaresse,
Ernie van Oosterom is de nieuwe penningmeester.

Tot de zomervakantie zijn de koorrepetities op woensdagavond 19.30 uur tot 21.30 uur.


Na de lange coronatijd zijn we weer terug op ons oude schema en repeteren we weer
in de gebruikelijke oefenlocatie de Prot. Gem Kerk, Dorp 209.


2020-2022 All Rights Reserved | Gemaakt door Bert (B.C.K.v.V.) in opdracht van Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust