koor

Het Koor

Het koor telt momenteel 44 leden in leeftijd variërend van 34 jaar tot 85 jaar.
De koorleden komen vanzelfsprekend uit Benschop, maar ook uit de regio.
Het koor heeft: 18 sopranen, 10 alten, 9 tenoren en 7 bassen.
Zij komen met veel enthousiasme op woensdagavond naar de repetities, want naast het instuderen van de muziek is het altijd reuze gezellig op het koor.


2020-2023 All Rights Reserved | Gemaakt door Bert (B.C.K.v.V.) in opdracht van Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust