Dirigent

Willem van Beek. Vanaf 2006 is Willem van Beek dirigent van Chr. Gem. Zangvereniging ‘’Zanglust’’ in Benschop waar hij zijn passie van koormuziek mag overbrengen op de koorleden.
Op 10 jarige leeftijd kreeg Willem interesse in het orgel. Eerst ging hij op orgelles bij de plaatselijke organisten, maar na ruim 2 jaar bij Andre van Vliet. Naast het instuderen van de muziekstukken werd er ook aandacht besteed aan de registraties en klankkleuren van het orgel.

Willem is naast zijn dirigentschap van Chr. Zangvereniging ‘’Zanglust’’ ook dirigent van het ZuidHollandKoor, een koor met een regionaal karakter en opgericht voor mensen uit de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard.

Als kerkorganist is Willem verbonden aan 3 gemeenten, Ned. Hervormde gemeente Lopik, (Van Dam orgel), Ned. Hervormde gemeente Benschop (Bätz orgel) en Ned. Gereformeerde Gemeente Krommenie (Pels & van Leeuwen orgel).

Willem heeft voor zijn dirigeren op 2 koren gezongen. Jongerenkoor ‘’Joy’’, repertoire jongerenkoor en Chr. Oratorium Vereniging ‘’Laus Deo’’ in Gouda, repertoire o.a. Messiah – Handel, Weihnachts oratorium – Bach, Johannes Passion – Bach, Elias – Mendelssohn.

Naast zijn vaste koren probeert Willem ook beschikbaar te zijn om tijdelijk of individueel in te vallen als invaldirigent voor andere koren. Bij de muziekvereniging ‘’Onderling genoegen’’ in Benschop is Willem vaste invaldirigent. Hierdoor is een goede samenwerking tussen koor en orkest ontstaan. Mooie uitvoeringen zijn reeds met het koor ‘Zanglust’ en het orkest of het koperensemble uitgevoerd.

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met de dirigent, dan kunt u een e-mail sturen aan willem@zanglustbenschop.nl

wim4

wim1
wim2
wim3

Eerder dirigenten

Wanneer wij terugkijken in de geschiedenis van het koor zien wij dat alleen de heer Thiemen is vermeld. Hij was de eerste dirigent van het koor. Na de heer Thiemen kwamen nog verschillende dirigenten: Het koor staat alweer vanaf 2006 onder de enthousiaste leiding van Willem van Beek. Zowel de koorleden als het bestuur zijn wij erg blij met de manier waarop Willem het koor leiding geeft. Tijdens de koorrepetities wordt er hard gestudeerd maar alles verloopt in een ontspannen sfeer.


2020-2023 All Rights Reserved | Gemaakt door Bert (B.C.K.v.V.) in opdracht van Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust